هنر ساخت زیورآلات و بدلیجات یکی از هنرهای دستی هست که طرفداران زیـادی هم دارد. شکل درخت جهت مهره دوزی ساخت بدلیجات دو فایده دارد : شکل درخت جهت مهره دوزی یکی آنکه درون هزینـه ها صرفه جویی شده و شما مـیتوانید بدلیجات متنوعی را خودتان درون منزل درست کنید. شکل درخت جهت مهره دوزی دوم اینکه حتی مـیتوانید از این هنرب درون آمد کرده و بدلیجاتی را کـه درست کرده اید بفروشید. ساخت بدلیجات اصلا کار سختی نیست. فقط نیـاز بـه کمـی دقت و سلیقه دارد. درون این بخش آموزش ساخت گردنبند و گوشواره با مـهره های منجوقی را بـه صورت مرحله بـه مرحله با تصاویر تقدیم تان مـی کنیم.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشوارهآموزش ساخت گردنبند و گوشواره

در این آموزش از سایت برفانک شما مـیتوانید با مـهره ها و رنگ های دلخواه گوشواره و گردنبند ست با هم را درست کنید. حتی مـیتوانید دستبند و پابند آن را هم درست کرده و در مـهمانی ها بدرخشید. ما درون این بخش از دو رنگ قرمز و سبز استفاده کرده ایم. اما شما مـیتوانید بـه سلیقه خودتان هر رنگی را انتخاب کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشوارهشکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشوارهشکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشوارهشکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشوارهوسایل مورد نیـاز :

1 – 20 دانـه مـهره ی کریستالی قرمز بـه قطر 7 مـیلی متری

2 – 20 دانـه مـهره ی کریستالی سبز بـه قطر 7 مـیلی متری

3 – 40 قطعه از سنجاق های چشمـی طلایی

4 – 4 قطعه از قلاب های طلایی گوشواره

5 – 4 قطعه از حلقه های طلایی گوشواره

6 – یک قطعه از قلاب طلایی s مانند

7 – یک قطعه حلقه ی طلایی

8 – گاز انبر نوک گرد

9 – سیم چین

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

آموزش ساخت گردنبند منجوقی :

برای ساخت گردنبند درون اولین مرحله حتما مانند شکل دو که تا سنجاق چشمـی را بـه هم متصل کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

سپس یـه مـهره کریستالی قرمز را از یک طرف داخل یکی از سنجاق ها ید. حالا سیم اضافی انتهای سنجاق را با سیم چین جدا کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشواره

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

در ادامـه با استفاده از یـه گاز انبر نوک گرد، شکل درخت جهت مهره دوزی انتهای سنجاق طلایی را گرد کرده و ببندید. با اینکار مـهره کریستالی قرمز سر جای خودش ثابت مـی ماند.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

همـین کار را مانند شکل به منظور یـه مـهره کریستالی سبز هم انجام دهید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

این مراحل را که تا زمانی ادامـه دهید کـه 18 مـهره کریستالی قرمز و 18 مـهره کریستالی سبز تمام شوند.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

سعی کنید به منظور زیبایی کار، مـهره ها را یکی درون مـیان قرمز و سبز استفاده کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

برای گیره گردنبند درون پایـان کار یک قلاب s مانند طلایی را درون انتهای سنجاق طلایی آخر درون یک طرف  قرار داده و یک حلقه طلایی هم درون طرف دیگر گردنبند استفاده کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

به این ترتیب گردنبند شما آماده شد.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشواره

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

آموزش ساخت گوشواره منجوقی :

برای ساخت گوشواره دستساز حتما دو عدد از مـهره های کریستالی قرمز و دو عدد از مـهره های کریستالی سبز را درون یک حلقه طلایی گوشواره قرار دهید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

در مرحله آخر هم مانند شکل قلاب های گوشواره را بـه هر کدغام از ان ها وصل کنید. بـه این ترتیب گوشواره های شما هم آماده شدند. مـیتوانید هر دو گوشواره را یک رنگ یـا یکی را سبز و دیگری را قرمز درست کنید.

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.ir

شکل درخت جهت مـهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و  گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک mimplus.irآموزش ساخت گردنبند و گوشواره

امـیدواریم از اطلاعاتی کـه در این بخش از سایت برفانک درباره آموزش ساخت گردنبند و گوشواره تقدیم تان کردیم بهره کافی را باشید.

منبع : https://www.barfanak.com

Loading...

شکل درخت جهت مهره دوزی آموزش ساخت گردنبند و گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک
[آموزش ساخت گردنبند و گوشواره با تصاویر مرحله بـه مرحله - برفانک شکل درخت جهت مهره دوزی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 13:10:00 +0000